Termy Warmińskie Termy Warmińskie
Termy Warmińskie Termy Warmińskie

PROGRAMY

TERMY WARMIŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Termy Warmińskie sp. z o.o.”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Beneficjent: TERMY WARMIŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 106 032,09 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 106 032,09 zł /
2016 © Termy Warmińskie. Wszelkie prawa zastrzeżone