Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
2016 © Termy Warmińskie. Wszelkie prawa zastrzeżone
Operator Condohotels Management Sp. z o.o
Project and realisation Prime Union
Bon turystyczny
Spotkajmy się w SPA - oferta na wieczór panieński
Letni relaks w SPA
Nitkowanie - nowa oferta zabiegów SPA
.

Our facilities

01.

Terma Aktywna

Zobacz więcej
02.

Terma relaks

Zobacz więcej
03.

Spa & wellness

Zobacz więcej
04.

sauna zewnętrzna
i wewnętrzna

Zobacz więcej
05.

apartamenty
i pokoje

Zobacz więcej
06.

centrum
konferencyjne

Zobacz więcej
07.

klub nocny
z kręgielnią

Zobacz więcej
08.

sport
i rekreacja

Zobacz więcej
09.

gastronomia

Zobacz więcej
10.

imprezy
okolicznościowe

Zobacz więcej

Calendar

See all

Temperatura wody
w termach

Terma aktywna

31°C

Terma relaks

34°C

Reserve Hot Springs

by the internet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
    • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
    • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
    • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
    • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl