Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
1/3

Rezerwacja

Wybierz termin i bilet

obowiązuje na: Cennik wakacyjny
Termy
Pakiety
Karnety

Przykro nam, ale w tym
terminie nie ma możliwości rezerwacji

 • Aktywna & Relax & Sauny (Normalny 1 h)
  39 zł
 • Aktywna & Relax & Sauny (Normalny 2 h)
  52 zł
 • Aktywna & Relax & Sauny (Normalny 3 h)
  62 zł
 • Aktywna & Relax & Sauny (Normalny Cały dzień)
  90 zł
 • Aktywna & Relax & Sauny (Ulgowy 1 h)
  Zobacz więcej 34 zł
  Młodzież ucząca się pow. 18 r. życia, studenci (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny. -Sauny czynne od godziny 16.00 
 • Aktywna & Relax & Sauny (Ulgowy 2 h)
  Zobacz więcej 45 zł
  Młodzież ucząca się pow. 18 r. życia, studenci (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny. -Sauny czynne od godziny 16.00 
 • Aktywna & Relax & Sauny (Ulgowy 3 h)
  Zobacz więcej 54 zł
  Młodzież ucząca się pow. 18 r. życia, studenci (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny. -Sauny czynne od godziny 16.00 
 • Aktywna & Relax & Sauny (Ulgowy Cały dzień)
  Zobacz więcej 80 zł
  Młodzież ucząca się pow. 18 r. życia, studenci (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny. -Sauny czynne od godziny 16.00 
 • Bilet RODZINNY (Strefa Aktywna 2+1) (Normalny 2 h)
  Zobacz więcej 34 zł
  Cena za osobę.
 • Bilet RODZINNY (Strefa Aktywna 2+1) (Normalny 3 h)
  Zobacz więcej 43 zł
  Cena za osobę.
 • Bilet RODZINNY (Strefa Aktywna 2+1) (Normalny Cały dzień)
  Zobacz więcej 60 zł
  Cena za osobę.
 • Bilet RODZINNY 2+1 (Strefa Aktywna & Relax) (Normalny 2 h)
  Zobacz więcej 41 zł
  Cena za osobę.
 • Bilet RODZINNY 2+1 (Strefa Aktywna & Relax) (Normalny 3 h)
  Zobacz więcej 48 zł
  Cena za osobę.
 • Bilet RODZINNY 2+1 (Strefa Aktywna & Relax) (Normalny Cały dzień)
  Zobacz więcej 66 zł
  Cena za osobę.
 • Strefa Aktywna (Normalny 1 h)
  30 zł
 • Strefa Aktywna (Normalny 2 h)
  40 zł
 • Strefa Aktywna (Normalny 3 h)
  50 zł
 • Strefa Aktywna (Normalny Cały dzień)
  70 zł
 • Strefa Aktywna (Ulgowy 1 h)
  25 zł
 • Strefa Aktywna (Ulgowy 2 h)
  35 zł
 • Strefa Aktywna (Ulgowy 3 h)
  45 zł
 • Strefa Aktywna (Ulgowy Cały dzień)
  65 zł
 • Strefa Aktywna i Relaks (Normalny 1 h)
  Zobacz więcej 33 zł
  Za wejście do strefy Aktywnej & Relax bez wykupionego karnetu naliczana jest opłata 0,5 zł/min. Obejmuje Strefę Aktywną i Relaks
 • Strefa Aktywna i Relaks (Normalny 2 h)
  Zobacz więcej 48 zł
  Za wejście do strefy Aktywnej & Relax bez wykupionego karnetu naliczana jest opłata 0,7 zł/min.Obejmuje Strefę Aktywną i Strefę Relaks
 • Strefa Aktywna i Relaks (Normalny 3 h)
  Zobacz więcej 58 zł
  Za wejście do strefy Aktywnej & Relax bez wykupionego karnetu naliczana jest opłata 0,7 zł/min.Obejmuje Strefę Aktywną i Strefę Relaks
 • Strefa Aktywna i Relaks (Normalny Cały dzień)
  Zobacz więcej 80 zł
  Za wejście do strefy Aktywnej & Relax bez wykupionego karnetu naliczana jest opłata 0,7 zł/min.Obejmuje Strefę Aktywną i Strefę Relaks
 • Strefa Aktywna i Relaks (Ulgowy 1 h)
  Zobacz więcej 29 zł
  Młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny,
 • Strefa Aktywna i Relaks (Ulgowy 2 h)
  Zobacz więcej 42 zł
  Młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny,
 • Strefa Aktywna i Relaks (Ulgowy 3 h)
  Zobacz więcej 50 zł
  Młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny,
 • Strefa Aktywna i Relaks (Ulgowy Cały dzień)
  Zobacz więcej 70 zł
  Młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej), os. niepełnosprawne, emeryci, osoby obchodzące urodziny,
 • Strefa Aktywna i Sauny (Normalny 1 h)
  33 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Normalny 2 h)
  48 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Normalny 3 h)
  58 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Normalny Cały dzień)
  80 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Ulgowy 1 h)
  29 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Ulgowy 2 h)
  42 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Ulgowy 3 h)
  50 zł
 • Strefa Aktywna i Sauny (Ulgowy Cały dzień)
  70 zł

Przykro nam, ale w tym
terminie nie ma możliwości rezerwacji

Przykro nam, ale w tym
terminie nie ma możliwości rezerwacji

Dzieci do lat 4 GRATIS
Każda kolejna minuta 0.4 zł / Osoba
Strefa SAUN dostępna dla osób powyżej 18 lat
Suma: 0

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
  • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
  • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
  • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl