Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
18.10.2017

Tydzień niskich cen

Powiększ

T ylko w październiku możecie skorzystać ze specjalnych cen w dniach od poniedziałku do czwartku. Zapraszamy.

Rodzinne Aqua poniedziałki

BO Z RODZINĄ NAJLEPIEJ
Kupując minimum dwugodzinny bilet rodzinny 2+1 z paragonem okazanym w restauracji - włoska pizze gratis.
Promocja obowiązuje w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-20:00

Wtorkowe tanie pływanie
PRZEDŁUŻ PŁYWANIE ZA PIĄTAKA
Przy zakupie m.in. 1h biletu na wybraną strefę, każda kolejna godzina w tej strefie kosztuje tylko 5zł.
Promocja obowiązuje w każdy wtorek w godzinach 8:00-20:00

Studenckie środy
STUDIUJESZ? PŁYWASZ TANIEJ

Po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej pierwsza i każda kolejna godzina w strefie Aktywnej kosztuje 9zł
Promocja obowiązuje w każdą środę w godzinach 8:00-20:00, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

wSPAniałe czwartki
POZNAJ ŚWIAT SAUN
Przy zakupie m.in. 1 h w strefie Aktywna&Relaks, godzinne wejście do strefy saun kosztuje tylko 1zł/h.
Tego dnia wszystkie zabiegi spa otrzymasz 10% taniej.
Promocja obowiązuje w każdy czwartek w godzinach 16:00-20:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
  • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
  • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
  • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl