Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
17.04.2016

Osobowości i Sukcesy Roku 2016 – nagrody rozdane!

Powiększ
Miło jest nam poinformować, że Operator Term Warmińskich Condohotels Management Sp.z o.o. znalazł się w gronie laureatów „Sukcesów Roku 2016” i otrzymał wyróżnienie w kategorii „Super Sukces Roku 2016”.
W śród laureatów „Osobowości Roku 2016” statuetki odebrali m.in.: Beata Kozidrak, Cezary Pazura, Patricia Kazadi, Michał Piróg, Mateusz Borek, Piotr Głowacki, Marian Opania, prof. Mirosław Ząbek, prof. Henryk Skarżyński, Joanna Jędrzejczyk, Katarzyna i Cezary Żakowie. Statuetkę „Wyjątkowej Osobowości Roku 2016” przyznano Magdzie Gessler. W gronie „Sukcesów Roku 2016” pojawili się m.in.: Lang Team, Viola Piekut, N31 restaurant&bar by Robert Sowa, Henkell& CO. Polska, Lexus Warszawa-Żerań.
Statuetki „Super Sukces Roku 2016” wręczono firmom: Work Service S.A., Prosper Advertising& Publishing, Bella Terra, iWittchen. oraz Condohotels Management Sp. z o.o.
Przedstawiamy krótką fotorelację z gali, którą uświetniło wiele polskich gwiazd, aktorów i celebrytów.Za organizacją wielkiej Gali stoi firma Excellent Events, wydająca magazyn „Osobowości i Sukcesy”, pod przewodnictwem Mariusza Pujszo.Lubimy się chwalić takimi sukcesami! Emotikon smile

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
  • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
  • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
  • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl