Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
09.08.2020

Bon turystyczny

Powiększ
S zanowni Państwo, za te usługi zapłacicie u nas Bonem Turystycznym. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pakietami usług turystycznych:

 • Pakiet Usługi Turystycznej 1 ( 1 osoba dorosła + dziecko) - 159 zł
W tym: 
 • Wejście na basen strefy Aktywna i Relaks 2 h 
 • Obiad (zupa, II danie, deser) 

Dodatkowo:
 • Dodatkowa osoba dorosła - 79 zł 
 • Dodatkowe dziecko - 69 zł


 • Pakiet Usługi turystycznej 2 ( 1 osoba dorosła + dziecko) - 179 zł
W tym:  
 • Wejście na basen strefy Aktywna i Relaks 3 h  
 • Obiad (zupa, II danie, deser)  
Dodatkowo:
 • Dodatkowa osoba dorosła - 89 zł
 • Dodatkowe dziecko - 79 zł
Na wszystkie pytania odpowiemy pod nr telefonu:
 • 89 670 99 61
Pytania można kierować także mailowo na adres: 
 • recepcja@termywarminskie.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
  • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
  • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
  • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl