Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy
25.06.2016

Koncert 'Love in Our Hearts'

Powiększ
25 Czerwca Termy Warmińskie zabrzmią dźwiękami bicia muzycznych serc.
K ojące dźwięki rozpłyną się w sobotni wieczór na plenerowej scenie w Termach Warmińskich Na co się przygotować ? Na przyjemną dawkę największych światowych hitów. Podczas występu nie zabraknie utworów, które na stałe wpisały się w kanon muzyki rozrywkowej. Usłyszymy numery takich artystów m.in. jak Katie Melua,Nina Simone,Phill Collins,Kuba Walczak,The Weekand,Demi Lovato,James Bay,Bon Jovi w wykonaniu ośmiu wokalistów z różnych zakątków Polski.
Na scenie zaprezentują się artyści programu Live Art 360: Jagoda Uniewicz, Agata Mucharska, Mateusz Dąbkowski, Monika Piller, Sergiusz Cyngot, Kuba Walczak, Iza Jabłonowska, Maciej Szulc. Start o godzinie 20:00. Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Na niezapomniany sobotni wieczór zapraszają Termy Warmińskie oraz Agencja Artystyczna Live Art Studio.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
  • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
  • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
  • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl