Termy warmińskie

Termy Warmińskie

Menu Rezerwuj pokój Rezerwuj termy

ODPRĘŻAJĄCY – 349zł

  • Jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa – pobyt bez ograniczeń czasowych - Relaksacyjny seans w strefach saun 
  • Peeling całego ciała
  • Relaksacyjny masaż całego ciała
  • Jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa – pobyt bez ograniczeń czasowych

PIELĘGNACYJNY – 259zł

  • Masaż podwodny aromaterapeutyczny
  • Zabieg na twarz, który nawilża, odżywia, wygładza i odświeża naskórek
  • Odżywczy rytuał pielęgnacji ciała w saunie parowej (do samodzielnego użytku)
  • Relaksacyjny seans w strefach saun
  • Jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa – pobyt bez ograniczeń czasowych

SPORTOWY – 249zł

  • Masaż wirowy (wywołuje to przekrwienie kończyn, zmniejsza obrzęk i zastój krwi żylnej w kończynie.)
  • Masaż intensywny, której poprawia ukrwienie, odżywia tkani oraz regeneruje układ mięśniowy po wysiłku.
  • Relaksacyjny seans w strefach saun
  • Jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa – pobyt bez ograniczeń czasowych

REGENERACJA – 449zł

  • Aromatyczna kąpiel w kozim mleku dla dwojga
  • Masaż relaksacyjny całego ciała dla dwojga
  • Relaksacyjny seans w strefach saun
  • Jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa – pobyt bez ograniczeń czasowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Warmińskie Sp. z o. o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Term Warmińskich Sp. Z o.o. zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Termy Warmińskie Sp. z o.o. nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Termy Warmińskie Sp. z o.o. z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
    • przesłany drogą pisemną na adres Term Warmińskich Sp. Z o.o. ul. Kąpielowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
    • zgłoszony pod nr telefonu: 508 630 238
    • przesłany na adres e-mail: biuro@termywarminskie.pl
    • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie www.termywarminskie.pl